Instituutin missio


Kaikki toiminta yliopistolla nojaa korkealaatuiseen, kansainvälisesti arvioituun tutkimukseen. Yliopisto tarjoaa tutkimukseen perustuvaa korkeinta opetusta. Opetuksessa opiskelijoille tarjotaan yhtäältä menetelmällisiä valmiuksia ja toisaalta laajempi tutkimuksellinen näkökulma maailmaan.

Aalto Economic Institute (AEI) huolehtii siitä, että Suomen kansainvälisesti arvostetuimmat akateemiset taloustieteen tutkijat ja opiskelijat ovat tehokkaasti päätöksenteon tukena, kun tarve on suurin.

Keitä me olemme?


AEI on Aalto-yliopiston taloustieteen laitoksen perustama ja johtama yksikkö, jonka tehtävänä on koordinoida yhteistyötä laitoksen ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Kuhunkin hankkeeseen etsitään sopivimmat osaajat Aallosta ja tutkijoiden laajasta akateemisesta verkostosta.

Käytännön toiminnasta vastaavat AEI:n toiminnanjohtaja Oskari Nokso-Koivisto ja akateeminen johtaja professori Matti Liski. Lisäksi johtokuntaan kuuluvat professori Juuso Välimäki ja talousjohtaja Jussi Välimäki.

Yhteistyökumppaniksi


AEI on avoin uusille yhteistyökumppaneille ja yhteistyöhankkeille. Koska huippututkijoiden aika on rajallista, arvioimme yhteistyöhankkeita kolmella kriteerillä.

1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Haluamme olla mukana hankkeissa, jotka ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä.
2. Laitoksen tutkijoiden osaamisen soveltuvuus. Tulemme mukaan hankkeisiin, joissa meillä on erityistä asiantuntemusta.
3. Akateemiset mahdollisuudet tutkimuksessa ja opetuksessa. Tulemme mielellämme mukaan hankkeisiin, jotka luovat mahdollisuuksia uuteen akateemiseen tutkimukseen tai rikastuttavat opetustamme.

Jokainen toimeksianto on yksilöllinen ja vastaamme päätöksentekijöiden tarpeeseen kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla. Instituutin toiminta on ketterää, koska toimintatapa perustuu olemassa olevan osaamisen, tutkimustiedon ja verkostojen hyödyntämiseen. Instituutti ei tee ”saat mitä tilaat” -tutkimuksia vaan on projekteissa mukana osallistuvana yhteistyökumppanina.

Ole yhteydessä!

 

Oskari Nokso-Koivisto
oskari.nokso-koivisto@aalto.fi
0440450732